Uncategorized

Funkcje seksualne mężczyzn z zaburzeniami żylnymi

Zaburzenia erekcji występują u 1 na 10 mężczyzn i są uleczalne. Według licznych badań tylko około dziesięciu procent mężczyzn faktycznie podejmuje jakiekolwiek leczenie. Średnio 80% mężczyzn ma organiczne przyczyny zaburzeń erekcji, takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi i choroby serca. Mężczyźni z problemami z erekcją, nawet, jeśli pojawiają się sporadycznie, powinni poważnie potraktować te problemy, zwłaszcza, jeśli nawracają one od kilku tygodni.

Kto jest zagrożony zaburzeniami erekcji?

Około 8 na 10 przypadków organicznych zaburzeń erekcji, może nadal mieć normalny popęd seksualny (libido). Przyczyny organiczne obejmują:

  • Zmniejszony przepływ krwi do penisa. Podobnie jak w innych częściach ciała, tętnice doprowadzające krew do penisa zwężają się. Wtedy przepływ krwi staje się niewystarczający, aby wywołać erekcję. Czynniki ryzyka mogą zwiększać ryzyko zwężenia tętnic. Czynniki te obejmują starzenie się, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, palenie tytoniu, cukrzycę.
  • Choroby, które wpływają na nerwy prowadzące do penisa, na przykład: stwardnienie rozsiane, udar, itp.
  • Cukrzyca, to jedna z najczęstszych przyczyn zaburzeń erekcji. Cukrzyca może wpływać na naczynia krwionośne i nerwy.
  • Uszkodzenie nerwów prowadzących do penisa. Na przykład przy urazach rdzenia kręgowego, po operacjach na sąsiednich narządach, złamaniach kości miednicy, skutkach promieniowania w okolicy narządów płciowych itp.
  • Skutki uboczne przyjmowanie leków: przeciwdepresyjne, w leczeniu nadciśnienia, niektóre leki moczopędne.
  • Nadużywanie alkoholu i narkotyków.
  • Jazda na rowerze. Jazda na długich dystansach przez długi czas. Ma tu związek z przedłużającym się uciskiem nerwów dochodzących do penisa w wyniku długotrwałego siedzenia na siodełku roweru.

Co odpowiada na prawidłową erekcję?

W przypadku większości przyczyn organicznych (innych niż uraz i operacja) zaburzenia erekcji rozwijają się powoli. W takich przypadkach sprawność seksualna jest zaburzona częściowo lub stale, stopniowo zmieniając się w ciężką postać. Aby uzyskać prawidłową erekcję, krew musi przepływać z układu tętnicy do ciał jamistych leżących po bokach cewki moczowej prącia. Wraz ze wzrostem przepływu krwi wzrasta ciśnienie w przestrzeni jamistej, co utrudnia odpływ krwi przez żyły emisyjne. Połączenie zwiększonego napływu tętniczego i upośledzonego odpływu żylnego pozwala na utrzymanie erekcji z dostateczną sztywnością penisa do penetracji.

Upośledzone natlenienie lub synteza tlenku azotu mogą zapobiegać wzrostowi ciśnienia śródjamiennego do poziomu wystarczającego do zahamowania odpływu żylnego, uniemożliwiając utrzymanie silnej erekcji. Może to wystąpić w miażdżycy tętnic z uszkodzeniem tętnicy lub innych naczyń zaopatrujących prącie, a także w cukrzycy, która wiąże się z upośledzeniem funkcji syntezy tlenku azotu.

Badania w kierunku diagnostyki zaburzonego przepływu krwi w penisie

Czasami mogą być wymagane dodatkowe badania, takie jak ultrasonografia dopplerowska naczyń prącia, a czasem angiografia, w celu potwierdzenia dominującego komponentu w patogenezie naczyniopochodnych zaburzeń erekcji. Z reguły przy niezakłóconym dopływie do tętnicy prawidłowo działa również mechanizm żylno-okluzyjny, ponieważ żyły emisyjne są uciskane pod otoczką białawą ciała jamistego. Jednak występuje również izolowany przeciek żylny, prowadzący do zaburzeń erekcji. Przed ultrasonografią dopplerowską naczyń prącia wymagana jest sztucznie indukowana erekcja, do której stosuje się zastrzyki z preparatów prostaglandyny. W celu potwierdzenia niewydolności tętniczej i przecieku żylnego szacuje się odpowiednio maksymalną prędkość skurczową i końcową prędkość rozkurczową. Poznanie etiologii zaburzeń erekcji pozwala na dokładniejsze leczenie.

Oprócz podejrzenia przecieku żylnego badania wykonuje się z powodu urazu prącia, choroby Peyroniego, braku odpowiedzi na inhibitory fosfodiesterazy-5. Uważa się, że mężczyźni z normalną szczytową prędkością przepływu krwi, ale niepełną odpowiedzią erekcyjną mają dysfunkcję zarostową żył. Należy pamiętać, że Doppler jest niespecyficzny dla przecieku żylnego w przypadku niewydolności tętniczej. Stałemu dopływowi do tętnic ze spadkiem odpowiedzi na prostaglandynę może towarzyszyć stały napływ w fazie rozkurczu, co prowadzi do fałszywie dodatniej oceny obecności niewydolności żylno-okluzyjnej. Wreszcie niepełne rozluźnienie mięśni gładkich z powodu stresu może prowadzić do zmęczenia.

Metody radzenia sobie z przeciekiem żylnym i zaburzeniami erekcji

Istnieje kilka sposobów radzenia sobie z przeciekiem żylnym. Najczęściej ze względu na swoją prostotę stosuje się pierścień uciskowy, który umieszcza się u nasady penisa. Prowadzi to do ucisku żył, co zapobiega odpływowi krwi żylnej. Ponadto zwiększony przepływ krwi przez tętnice jamiste pozwala na wyrównanie przecieku żylnego. Można to osiągnąć za pomocą leków rozszerzających naczynia krwionośne – inhibitory fosfodiesterazy-5 (Viagra, Kamagra, Cialis) i terapii iniekcyjnej.

Źródło: https://www.aptekakamagra.pl